Klachtbehandeling

Bent u niet tevreden? Dan horen wij dit graag. Zo geeft u ons de mogelijkheid uw ontevredenheid weg te nemen en onze dienstverlening te verbeteren. Neem eerst contact op met de medewerker die u heeft gesproken of waarvan u een brief of e-mail heeft gekregen. Vaak komt u er samen uit. Lukt dit niet? Dan dient u een klacht in.

Wilt u een klacht indienen?

Dan heeft u de volgende mogelijkheden:

  • U meldt de klacht via de website.
  • U stuurt een brief naar: ZLM Verzekeringen, t.a.v. directie, Antwoordnummer 172, 4460 VB Goes
  • U belt met één van onze klachtencoördinatoren. Als u telefonisch een klacht wilt indienen, stuur dan een email naar klachtenbehandeling@zlm.nl met uw telefoonnummer. Onze klachtencoördinator neemt dan contact met u op om uw klacht met u te bespreken.
  • U mailt onze klachtencoördinatoren.

Hoe behandelen wij uw klacht?

De klachtencoördinator behandelt namens de directie uw klacht. U ontvangt binnen 2 weken onze inhoudelijke reactie. Bent u daar niet tevreden over? En bent u een particuliere klant? Dan kunt u binnen 3 maanden uw klacht voorleggen aan het Kifid. Het adres is:

Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
T 0900 - 355 22 48
www.kifid.nl
info@kifid.nl

Klachtenrapportage

In de klachtenrapportage 2019 leest u hoeveel klachten wij afgelopen jaar hebben behandeld.