Bedrijfsstructuur

Al onze verzekerden zijn lid van onze maatschappij. Alle leden samen vormen de Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV komt in ieder geval eenmaal per jaar samen in de maand mei. Dan bespreken we onder andere de jaarrekening van het voorgaande jaar en keuren die goed. We (her)benoemen leden van de Raad van Commissarissen en stellen de externe accountant aan.

Directie

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de directie en de gang van zaken in het bedrijf. De directie bestaat uit 2 personen. Marinus Schroevers, algemeen directeur en Oscar Monshouwer, directeur Verzekeringszaken. De directie is verantwoordelijk voor het dagelijks beleid van ZLM Verzekeringen.

directie

Marinus Schroevers, algemeen directeur

Marinus Schroevers (1970) is vanaf 1990 werkzaam bij ZLM. Zijn roots liggen in de (personen)schadebehandeling. In 2000 is hij afdelingshoofd Schade geworden, in 2003 directeur Schade en vanaf 2007 directeur Verzekeringszaken. Sinds 2010 was hij verantwoordelijk voor alle operationele activiteiten. Met ingang van 1 januari 2016 is hij algemeen directeur. Zijn takenpakket binnen directie bestaat uit:

 • FinanciĆ«n en Facilitaire zaken
 • Human Resources
 • Juridische zaken
 • Kwaliteit
 • Compliance en Risicomanagement
 • Informatiemanagement
 • Interne audit

Vanuit zijn directiefunctie bij ZLM bekleedt Marinus Schroevers nog een aantal nevenfuncties:

 • Voorzitter van de Economic Board Zeeland 
 • Lid van het sectorbestuur Schade van het Verbond van Verzekeraars

Oscar Monshouwer, directeur Verzekeringszaken

Oscar Monshouwer (1971) is bedrijfseconoom en sinds 1996 werkzaam in de financiƫle branche. Binnen ING Groep vervulde hij diverse management functies bij onder andere ING Bank en Nationale-Nederlanden. In 2010 trad hij in dienst bij DLL (De Lage Landen) waar hij internationaal verantwoordelijk was voor de ontwikkeling en distributie van verzekeringsproducten. Oscar Monshouwer is per 1 januari 2016 in dienst getreden als directeur Verzekeringszaken en is in deze rol verantwoordelijk voor alle lijn activiteiten binnen ZLM:

 • Advies & Acceptatie
 • Schade
 • Stichting Rechtsbijstand
 • Marketing & Communicatie
 • Veiligheid en Preventie
 • Innovatie

Vanuit zijn directiefunctie bij ZLM bekleedt Oscar Monshouwer nog een aantal nevenfuncties:

 • Voorzitter van het bestuur van de Stichting Rechtsbijstand ZLM (SRB)
 • Voorzitter van het bestuur van het ZLM Preventiefonds B.V.
 • Voorzitter van het bestuur van het Zeeuwse Participatie Fonds
 • Voorzitter van het Platform Mobiliteit van het Verbond van Verzekeraars
 • Voorzitter van de Stichting Wielerpromotie Zeeland en Brabant
 • Vice-voorzitter van het bestuur van Stichting Incident Management Nederland (SIMN)
 • Lid van het Platform Personenschade van het Verbond van Verzekeraars