Wat is verzekerd op de kostbaarhedenverzekering?

Schade door beschadiging, verlies, vermissing of diefstal van de kostbaarheden die u bij ons verzekert. Wij vragen u om een aankoopnota of taxatierapport.  Uw kostbaarheden zijn wereldwijd verzekerd. Behalve schilderijen of vergelijkbare zaken. U leest alles over wat verzekerd is  in de Voorwaarden Kostbaarhedenverzekering.

Wat is niet verzekerd?

Schade die u opzettelijk maakt of verergert of die ontstaat door slijtage. Als u iets verhuurt, laat schoonmaken of repareren. Of iets beroepsmatig gebruikt. U leest alle uitsluitingen in de Voorwaarden Kostbaarhedenverzekering.

Is er een eigen risico?

Alleen bij diefstal of vermissing na inbraak in een niet-afgesloten ruimte of gebouw. Er geldt in dit geval een eigen risico van 15% van de verzekerde waarde van de kostbaarheden.

Wat u zich misschien nog afvraagt...

U kunt uw verzekering op ieder moment opzeggen. Dat kan via Mijn ZLM of met een brief.

Heeft u uw voertuig verkocht of is uw voertuig naar de sloop gegaan? Stuur ons dan zo snel mogelijk een kopie van het vrijwaringsbewijs. Dit is het bewijs dat het kenteken niet meer op uw naam staat. U moet het voertuig verzekeren tot het moment dat kenteken niet meer op uw naam staat. Dat staat in de wet. Dat geldt ook als uw voertuig total loss is.

Met uw kostbaarhedenverzekering verzekert u een speciaal voorwerp. Dit voorwerp staat ook op het polisblad. Het polisblad is het bewijs dat u verzekerd bent. Met de kostbaarhedenverzekering bent u verzekerd tegen schade aan dat voorwerp. Ook bent u verzekerd tegen verlies ervan. Deze verzekering geldt overal. Dus ook buiten uw huis.

U kunt een schade telefonisch melden bij ons team Schade Varia. U bereikt hen op 0113 - 238 777.