Mijn vraag gaat over...

Kostbaarhedenverzekering

U kunt uw verzekering op ieder moment opzeggen. Dat kan via Mijn ZLM of met een brief.

Heeft u uw voertuig verkocht of is uw voertuig naar de sloop gegaan? Stuur ons dan zo snel mogelijk een kopie van het vrijwaringsbewijs. Dit is het bewijs dat het kenteken niet meer op uw naam staat. U moet het voertuig verzekeren tot het moment dat kenteken niet meer op uw naam staat. Dat staat in de wet. Dat geldt ook als uw voertuig total loss is.

Met uw kostbaarhedenverzekering verzekert u een speciaal voorwerp. Dit voorwerp staat ook op het polisblad. Het polisblad is het bewijs dat u verzekerd bent. Met de kostbaarhedenverzekering bent u verzekerd tegen schade aan dat voorwerp. Ook bent u verzekerd tegen verlies ervan. Deze verzekering geldt overal. Dus ook buiten uw huis.

U kunt een schade telefonisch melden bij ons team Schade Varia. U bereikt hen op 0113 - 238 777.

De taxatie van uw kostbaarheden is 6 jaar geldig. Als de geldigheid van uw taxatie afloopt, dan vragen wij u om de kostbaarheden opnieuw te laten taxeren. Vindt er geen hertaxatie plaats, dan is het mogelijk dat wij bij schade een aftrek op de schadevergoeding toepassen. U leest hier meer over in hoofdstuk 5 'Afhandeling van schade' van onze polisvoorwaarden Kostbaarhedenverzekering.

Het antwoord op uw vraag niet kunnen vinden? Neem dan gerust contact met ons op.