Wat is verhaalsbijstand?

Verhaalsbijstand is standaard meeverzekerd bij alle ZLM motorrijtuigenverzekeringen. Het is een service van ZLM Verzekeringen waarbij wij Stichting Rechtsbijstand ZLM opdracht geven uw schade te verhalen. Het gaat hierbij om schade die ontstaat door een fout van een ander als u deelneemt aan het verkeer. Of als uw motorvoertuig geparkeerd staat. Heeft u (letsel)schade en is een ander hiervoor aansprakelijk? Dan kunt u uw schade verhalen op de veroorzaker. Dat is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. Daarom verhalen we de schade voor u.

Voor wie verhalen wij schade?

Wij verhalen uw schade als u bij ZLM verzekerd bent en een verzekering heeft met een verhaalsbijstanddekking.

Wat doen wij voor u?

Wij verhalen uw schade waar u zelf niet voor verzekerd bent op de aansprakelijke partij. Dit kan bijvoorbeeld schade aan uw auto of kleding zijn. Is een verzekerde gewond geraakt, dan zijn voorbeelden van schade: inkomensverlies, smartengeld en kosten van huishoudelijke hulp. Bij overlijden zijn dit in ieder geval de kosten van de uitvaart.

Hoe stellen wij uw schade vast?

Wij schakelen een schade-expert, medisch specialist of een andere deskundige in. Dit is afhankelijk van wat voor schade u heeft. Wij voeren de discussie met de verzekeraar van de veroorzaker. Als het moet tot in de rechtszaal.

Wat gebeurt er als wij uw schade niet kunnen verhalen?

Dan is de schade helaas voor uw eigen rekening, omdat u niet verzekerd bent voor de schade. Soms lukt het niet om een schade voor u te verhalen. Bijvoorbeeld omdat er geen of onvoldoende bewijs is over de toedracht. Of omdat de veroorzaker niet bekend is. Soms kunnen wij de schade gedeeltelijk verhalen. Bijvoorbeeld omdat beide partijen schuldig zijn. Zien wij geen of maar een kleine kans om uw schade te verhalen? Dan informeren wij u hierover als wij uw schademelding hebben ontvangen.

Wie helpt u om uw schade te verhalen?

De onafhankelijke Stichting Rechtsbijstand ZLM voert de verhaalsbijstand uit namens ZLM Verzekeringen. In de voorwaarden van de verzekeringen van ZLM staat een apart hoofdstuk over verhaalsbijstand.

Hoe schakelt u Stichting Rechtsbijstand ZLM in?

U meldt uw schade bij ZLM Verzekeringen. Dat kan online of telefonisch op 0113 -  238 888. ZLM Verzekeringen beoordeelt uw schade. Is er een redelijke kans om uw schade met succes te verhalen? Dan geven wij de Stichting Rechtsbijstand ZLM opdracht om de schade voor u in behandeling te nemen. U kunt niet zelf rechtstreeks een beroep doen op verhaalsbijstand. 

Wat u zich misschien nog afvraagt...

Bij verhaalsbijstand vragen wij de verzekeraar van iemand die in het verkeer schade bij u heeft veroorzaakt om die schade te betalen.

Wij vragen de verzekeraar van de schadeveroorzaker om de schade te betalen. Dit kan bijvoorbeeld schade aan uw auto of kleding zijn. Bent u of is een passagier gewond geraakt?  Dan zijn voorbeelden van schade: uw of zijn verlies van inkomen, smartengeld en kosten voor huishoudelijke hulp. Bij overlijden zijn dit in ieder geval de kosten van de uitvaart. Verder overleggen wij met de verzekeraar van de ander. Als het moet tot in de rechtszaal. Ons werk is pas klaar wanneer we het geld van de andere verzekeraar terug hebben gekregen. En u het heeft ontvangen.

Voor het bepalen van de schade vraagt de Stichting Rechtsbijstand ZLM soms hulp van een schade-expert, medisch specialist of een andere expert. Wanneer zij dit doen hangt van de situatie af.