Consumenteninformatie verzekeringen

Wilt u meer weten over verzekeringen? Onderstaande sites geven u duidelijke, praktische en onafhankelijke informatie.

Alles over verzekeren op vanatotzekerheid.nl

Op www.vanatotzekerheid.nl leest u alles wat van belang kan zijn wanneer u een verzekering afsluit. U vindt er belangrijke begrippen en uitleg over alle verzekeringen. En waar u bij een belangrijke gebeurtenis in het leven op moet letten. Bijvoorbeeld een huis kopen, kinderen krijgen of scheiding. De website is een initiatief van het Verbond van Verzekeraars.

Wegwijzer naar betrouwbare informatie

Op www.wijzeringeldzaken.nl vindt u onafhankelijke informatie over financiële zaken. Wijzer in geldzaken is een samenwerkingsverband van ruim 40 organisaties. Die willen ervoor zorgen dat u goed geïnformeerd beslissingen over financiële producten neemt.